Το Δ.Σ. της ομάδας

  • Ευάγγελος Γκάγκος, Πρόεδρος
  • Αστέριος Γεωργαντζιάς, Αντιπρόεδρος
  • Αθανάσιος Αναστασίου, Γενικός Γραμματέας
  • Χρήστος Παπαδημητρίου, Γενικός Αρχηγός ομάδας
  • Αθανάσιος Τζιλάκας, Ταμίας
  • Απόστολος Ζήσης, Τακτικό Μέλος
  • Χαράλαμπος Καραβάκας, Τακτικό Μέλος
Μενού